De 5 UNICEF prioriteiten voor kinderen wereldwijd

UNICEF is een van de meest actieve, belangrijkste en bekendste organisaties op het gebied van gelijkheid en ontwikkeling op globaal niveau, en een van de onderwerpen waar deze organisatie zich mee bezighoudt is de bescherming van het kind.

UNICEF geldt hierdoor als een van de meest toonaangevende organisaties als het gaat om activisme en ontwikkelingsprogramma’s. Hoe draagt UNICEF nu precies bij aan de leefkwaliteit van kinderen? Hieronder lees je meer!

5 belangrijke prioriteiten van UNICEF voor kinderen

1. Gezondheid

De basis van de lijst met prioriteiten als het gaat om kinderen is het verbeteren van de gezondheid. In eerste instantie betekent dat dat alle kinderen de kans krijgen om te overleven, maar het gaat natuurlijk verder dan dat. Zo moeten kinderen en jongeren ook de mogelijkheid hebben om zich op psychologisch, lichamelijk en andere vlakken te ontwikkelen.

2. Onderwijs

Daarbij moeten kinderen volgens UNICEF de mogelijkheid krijgen om een opleiding te volgen en zodoende bij te leren. Een goede opleiding of training, op eender welk niveau of manier, is een vereiste als men kinderen wil helpen om in de maatschappij te functioneren en eraan bij te dragen.

3. Bescherming

Vervolgens worden kinderen beschermd tegen geweld én uitbuiting op gelijk welke manier. Van seksueel geweld tot psychologisch geweld, arbeidsuitbuiting en meer, allemaal zaken waar UNICEF veel belang aan hecht en zo goed mogelijk wil verminderen op een globaal niveau.

4. Milieu en omgeving

Ook milieu en omgeving zijn twee belangrijke factoren als het gaat om de gezondheid en veiligheid van kinderen. Bij milieu en omgeving hebben we het dan vooral om de hygiënische omstandigheden, leefmilieu, invloeden van familie en andere personen in de omgeving, enzovoort.

5. Gelijke kansen

Ten slotte is het belangrijk dat alle kinderen op globaal niveau dezelfde kansen krijgen, ongeacht hun woonplaats, ras, seksuele geaardheid, geslacht of een andere parameter. UNICEF wil gelijkheid voor iedereen en dat geldt ook voor kinderen die in kansarme landen geboren zijn en wonen.

Hoe UNICEF helpt bij het realiseren van een betere wereld voor kinderen

Kinderen zijn de toekomst van de wereld én de maatschappij, dus het loont de moeite om moeite en energie te besteden aan hun ontwikkeling, gezondheid, bescherming, kansen en meer. UNICEF werkt daar als een van de bekendste organisaties binnen dit gebied aan mee, door zowel financiële middelen als werkkrachten en aandacht te besteden aan projecten en ontwikkelingsprogramma’s die daartoe leiden.

De eerste stap in dit proces is het analyseren van de leefsituatie van kinderen over de hele wereld, alsook andere parameters die een belangrijke rol spelen. Vervolgens kunnen er plannen gemaakt worden om problemen het hoofd te bieden en de kansen en omstandigheden voor kinderen in alle landen stapsgewijs te verbeteren.

UNICEF werkt samen met overheden, gemeenschappen en lokale partners om deze doelstellingen te realiseren – en zodoende een betere te wereld te creëren voor kinderen!